الکترو موتورهای AC و DC و مدارهای راه انداز

 

عنوان دوره:

الکترو موتورهای AC و DC و مدارهای راه انداز

اهداف دوره:

1. آشنايی با مفاهيم موتورهای الکتريکی AC و DC مشخصات، کاربرد، مزايا و معايب آنها
2. راه اندازی و عيب يابی موتور های الکتريکی AC و DC 

سرفصل های دوره:

1. مقدمه ای بر ماشينهای الکتريکی 
2. موتور های الکتريکی AC 
 مشخصات، انواع، کاربرد، مزايا ومعايب
3. موتور های الکتريکی DC 
 مشخصات، انواع، کاربرد، مزايا ومعايب
4. راه انداز های موتورهای DC 
5. راه انداز های موتورهای AC 
6. عيب يابی موتورهای DC 
7. عيب يابی موتورهای AC 

مخاطبين دوره:

مديران، کارشناسان و تکنيسين های بخش نگهداری و تعميرات، مديران فنی

مدت دوره:

دو روز

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956