اصول تنظيم مواد خام در صنعت سيمان

 

عنوان دوره:

اصول تنظيم مواد خام در صنعت سيمان

اهداف دوره:

1. اطلاع از اهميت تنظيم صحيح مخلوط مواد خام سيمان و نقش آن در کاهش هزينه تمام شده سيمان و افزايش کيفيت محصول
2. آشنايی با عوامل موثر بر قابليت پخت مخلوط مواد خام شامل : ترکيب شيميايی، ترکيب مينرالی، توزيع دانه بندی و يکنواختی شيميايی و همچنين نحوه کنترل و تنظيم آنها
3. آگاهی از محاسبات تنظيم ترکيب شيميايی مخلوط مواد خام و نکات کاربردی مرتبط
4. اطلاع از نحوه ارزيابی کيفی کلينکر و اشکالات ناشی از عدم تنظيم صحيح مخلوط مواد خام
5. و در مجموع آموزش کاربردی پرسنل بمنظور بهره وری بيشتر

سرفصل های دوره:

1. آشنايی مقدماتی با فازهای اصلی سيمان 
2. اکسيد های اصلی، فرعی، و جزئی سيمان
3. انواع مواد معدنی طبيعی و مواد مناسب در توليد سيمان
4. تقسيم بندی مواد خام سيمان 
5. مشخصات واکنش های فاز جامد و ضرورت پودر کردن و يکنواخت سازی مخلوط مواد خام
6. مهمترين عوامل موثر بر قابليت پخت مواد ( ترکيب شيميايی، ترکيب مينرالی، يکنواختی، و توزيع دانه بندی )
7. تاثيرات ترکيبات فرعی و جزئی بر فرايند پخت و خواص سيمان
8. سلامتی سيمان و عوامل عدم سلامتی ( آهک آزاد، پريکلاز، گچ )
9. پارامترهای تنظيم ترکيب شيميايی و نسبت وزنی مواد خام به کلينکر
10. محاسبات تنظيم مخلوط مواد خام سيمان
11. تحولات فيزيکی، شيميايی، و مينرالی مواد در فرايند پخت
12. واکنش تشکيل آليت و روش های تسريع آن
13. اهميت دمای ظهور، مقدار، و خواص فاز مذاب بر فرايند پخت و خواص سيمان
14. تغيير مقداری مينرال ها در سيستم پخت با دما
15. مروری بر مهمترين خواص فازهای اصلی سيمان
16. روش های نظری و آزمايشگاهی تعيين ترکيب فازی کلينکر و سيمان

مخاطبين دوره: 

مديران، کارشناسان و تکنسين های بهره برداری

مدت دوره:

دو روز

 با پیش ثبت نام رایگان آخرین اطلاعات دوره مورد نظرتان را دریافت نمایید.

 پیش ثبت نام دوره      ثبت نام نهایی دوره

#مفید_ باشیم و تاثیرگذار 

پیش به سوی فردایی پربارتر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956