ممیزی انرژی در بویلرها و سیستم های بخار صنعتی

 

اهداف دوره ممیزی انرژی در بویلرها و سیستم های بخار صنعتی:


مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

سر فصل های این دوره:


• انواع بویلرهای صنعتی

• اجزای بویلرهای صنعتی

• روش های محاسبه راندمان حرارتی در بویلرهای صنعتی

• ارزیابی کارآیی انرژی در بویلرهای صنعتی

• پتانسیل های صرفه جویی انرژی در بویلرهای صنعتی

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف در بویلرهای صنعتی

• خصوصیات ترمودینامیک بخار

• اجزاء سیستم های توزیع بخار

• طراحی سیستم های توزیع بخار

• انتخاب، نگهداری و بهره برداری از تله های بخار

• روش های ارزیابی عملکرد تله های بخار

• فرصت های صرفه جویی انرژی در سیستم های بخار

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های بخارمخاطبان دوره:


مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تاسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956