اصول و کاربرد های انرژی های تجدید پذیر

• وضعیت عرضه و تقاضا انرژی در ایران و جهان

• لزوم استفاده و بکارگیری انرژی های نو سوخت های جایگزین

• چرخه عمر انواع انواع انرژی های تجدیدپذیر

• مسائل فنی جایگزین انرژی های نو و سوخت های جایگزین

• مسائل اقتصادی انرژی نو و سوخت های جایگزین

• مسائل زیست محیطی انرژی نو و سوخت های جایگزین

• پتانسیل های صرفه جویی انرژی با استفاده از انرژی های نو و سوخت های جایگزین

• فرآیند انرژی های نو و سوخت های جایگزین در ایران و جهان

• مطالعه موردی

 

 

 

دوره اصول و کاربرد های انرژی های تجدید پذیر

ارتباط با ما از روش های زیر:

  • تلفن تماس: 956 66 888 (3 خط)
  • سامانه پیام کوتاه: 02188866956